tekst gedicht willem smalen mail links

IJssel

als een kabbelende stroom
voert zij door laagland
glinsterend in zonnestralen
bejubeld en bezongen
spiegelend in wolken
glijdt zij het land voorbij
weiden, uiterwaarden
vee, een boerderij
soms stijgt zij in aanzien
stroomt in overvloed
kolkend neemt zij bezit
van land en wei
mensen en dieren
op de vlucht
over zompend land
vervloekt en verdrongen
zelfingenomen
gaat zij de aftocht aan
en koestert zich
glinsterend in zonnestralen

dichter op de ijssel